Zomerrooster vanaf 2 juli

In de maanden juli en augustus geldt voor de parochie De Goede Herder en onze Geloofsgemeenschap Lambertus een zomerrooster.
Pastoor Oortman zal een aantal weken genieten van zijn welverdiende vakantie.
Het overige pastoraal team zal in toerbeurt een woord- en communieviering doen in onze basiliek.

Op de zaterdagen zullen, vanaf 12 juli en tot met 3 augustus, woord- en communievieringen worden gehouden door een vrijwilliger van St. Lambertusbasiliek. Er is dan geen gelegenheid om te biechten.

Voor de vieringen doordeweeks en woord- en communievieringen volgt onze website gedurende het zomerrooster.