Willibrordprocessie 2015 te Utrecht

Mgr. H.W. Woorts, waarnemend pastoor van de Salvatorparochie en pastor O. Swijnenberg, parochievicaris, nodigen alle gelovigen uit het Aartsbisdom uit om deel te nemen aan de Willibrordprocessie op zondag 13 september. Met de schrijn van de heilige Willibrord in ons midden, groeperen wij ons rond de eerste verkondiger van het christelijk geloof in onze streken. Het zou mooi zijn, wanneer uit alle hoeken van ons Aartsbisdom kinderen, jongeren en volwassenen naar Utrecht komen die niet schromen zich aan te sluiten. Samen tonen wij in vrijheid de vreugde van ons geloof. Wij vormen geen gemeenschap die in zichzelf opgesloten is, maar wij leven vanuit een geloof dat – letterlijk – de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de kerk, in navolging van de heilige Willibrord.

Programma:

15:45 uur Verzamelen ons rond het beeld van Willibrord op het Janskerkhof.
15:50 uur Opstellen op het Janskerkhof.
16:00 uur Begin van de processie.
16:45 uur Pontificale vesperviering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36.
Agens: Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht.

Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis op de Nieuwegracht 61 (de voormalige pastorie achter de kathedraal).

(Priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers die willen meelopen in de processie worden verzocht eigen liturgische kleding (wit) mee te nemen. Zij kunnen zich vanaf 15:00 uur omkleden in het Ariënsinstituut, Keistraat 9. Zij stellen zich om 15:45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van kathedraal worden gebracht).

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Pastoraal Centrum
Salvatorparochie
Rozenstraat 1
3511 BV Utrecht
030-2318545

info@salvatorparochie.nl