Wijzigingen rondom Koningsdag

Woensdag 26 april is er geen eucharistieviering om 09:00 uur maar een Woord en Communieviering. Dit in verband met de afwezigheid van de pastores.

Donderdag 27 april op Koningsdag is er ’s morgens een eucharistieviering met medewerking van het Herenkoor. De avondviering komt daardoor te vervallen.