Voorbereiding voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Donderdagavond heeft Pastoor Oortman de banner geplaatst op het altaar als voorbereiding voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
Binnenkort zal meer informatie gepubliceerd worden.

De opening van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid vindt plaats op 8 december in Rome. Na een plechtige Eucharistieviering zal Paus Franciscus die dag de Heilige Deur in de Sint Pieter Basiliek openen. Op Rollup banner8 december 2015 is het precies vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werd afgesloten. Buiten de Sint Pieter zijn er in Rome heilige deuren in de drie andere patriarchale basilieken: de Sint Jan van Lateranen, de H. Maria Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren. Deze worden op 13 december geopend, als ook in de rest van de wereld de heilige deuren open gaan.