Vieringen rondom Kerst

Maandag 24 december
17:30 uur Kerstviering voor gezinnen
Werkgroep m.m.v Koorschool Lambertus

19:30 uur Eerste Plechtige Nachtmis
Celebrant priester De Paepe m.m.v St. Lambertuskoor

21:30 uur Tweede Plechtige Nachtmis
Celebrant priester De Paepe m.m.v. Voices to Heaven

Eerste Kerstdag , 25 december
06:00 uur Plechtige Dageraadsmis
Celebrant pastoor Oortman m.m.v. Gelegenheidskoor

11:00 uur  Plechtige Latijnse Hoogmis
Celebrant pastoor Oortman  m.m.v. koren Schola Cantorum en Cantorij

Tweede Kerstdag, 26 december
11:00 uur  Eucharistieviering t.g.v. Helige Stephanus
Celebrant priester De Paepe m.m.v Schola Cantorum