Vieringen rondom Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen
Vrijdag 1 november is om 19:00 uur een eucharistieviering met celebrant pastoor Oortman met medewerking van het Herenkoor.
De eucharistieviering van 09:00 uur komt hierdoor te vervallen.

Allerzielen
Zaterdag 2 november zal de eucharistieviering van 12:00 uur in teken staand ter nagedachtenis van Allerzielen. Wij blijven stilstaan bij onze dierbaren die overleden in het afgelopen jaar.
Celebrant tijdens deze viering is pastoor Oortman met medewerking van Schola Cantorum.

Allerzielen kerkhofviering
Op zondag 3 november om 16:00 uur zal op de katholieke begraafplaats aan de Deurningerstraat met medewerking van het Pastoraal Team en werkgroep het jaarlijkse kerkhofviering plaatsvinden