Vieringen in Coronatijd

Beste mensen,

Deze middag heeft de bestuurscommissie en het pastorale teamoverleg gehad, over hoe we nu verder gaan, met de doordeweekse vieringen en de weekendvieringen.

Wij hebben besluiten genomen, maar zijn ons zeer bewust, dat deze door maatregelen die genomen kunnen worden door de overheid en de bisschoppen, zomaar weer op losse schroeven komen te staan.

Het onderstaande is dus allemaal onder dat voorbehoud!

Besloten is:

Doordeweekse vieringen 

Dat met ingang van dinsdag 13 oktober de doordeweekse vieringen weer van start kunnen gaan, met een maximaal aantal bezoekers van 30.

Daarvoor is geen voorafgaande registratie vereist, behalve in Goor, daar zal men zich van tevoren wel moeten aanmelden. Tijdens de gehele viering wordt een mondkapjes gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen zoals die de afgelopen maanden hebben gegolden van toepassing.

Na 23 oktober, zullen door de week, de Eucharistievieringen Woord- en Communievieringen worden, waarin leden van het pastorale team voorgaan, ook hier geldt het dragen van mondkapjes en de hygiënische maatregelen.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

Door de week zullen op woensdagavond (met publiek) en donderdagavond de Eucharistievieringen vanuit Delden via de Kerkomroep te beluisteren zijn. De viering van donderdagavond is niet publiekelijk toegankelijk.

Dit zal worden gecontinueerd tot het moment dat pastoor Oortman afscheid genomen heeft.

Weekendvieringen 

De weekendvieringen zullen met ingang van het komende weekend 17 – 18 oktober weer doorgang vinden volgens het pastorale rooster, met uitzondering van het weekend van 24 – 25 oktober.

Betreffende dit afscheid zullen wij in de loop van de week u nog nader berichten.

Voor deze weekendvieringen is een voorafgaande aanmelding verplicht. Over de aanmelding van deze vieringen zullen de besturen u nader informeren.

Let wel: gezien het geringe aantal mensen dat kan deelnemen, willen wij u dringend verzoeken om aan parochianen duidelijk te maken dat ieder weekend een viering bezoeken niet tot de mogelijkheden behoort, geef ook anderen de ruimte om deel te nemen aan de vieringen.

Wees in die zin solidair met elkaar en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de gehele Eucharistieviering, gebedsviering of Woord- en Communieviering wordt een mondkapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen zoals die de afgelopen maanden hebben gegolden van toepassing.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

De weekendvieringen blijven voorlopig zoals ze gepland zijn, alleen pastoraal werkers kunnen voorgaan in Woord- en Communievieringen, de vieringen waarin vrijwilligers voorgaan blijven gebedsvieringen.

Voorlopig zal de viering op zondagmorgen 09.30 uur gestreamd blijven vanuit Delden, deze is te volgen via YouTube RK Twente Zuid.

Met betrekking tot Maandag 2 november Allerzielen, is het volgende besluit genomen:

Er zullen geen liturgische vieringen zijn. Wij verzoeken de werkgroepen die normaliter de Allerzielen viering verzorgen (al dan niet in samenwerking met de rouwverwerkingsgroepen), de kerk open te stellen vanaf 15.00 – 21.00 uur (of een andere tijd die gepast is voor de betreffende geloofsgemeenschap en de werkgroep) en tijdens de openstelling stemmige muziek te draaien en periodiek de namen te noemen van alle overledenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens de openstelling wordt verzocht om mensen de gelegenheid te bieden een kaars aan te steken.

Als suggestie wordt ook nog het volgende aanbevolen: de werkgroep zou de nabestaanden van de overledenen verspreid over de tijd van de openstelling kunnen uitnodigen en met hen vervolgens samen een kaars aan te steken te bidden en eventueel als dat gebruikelijk is, het gedachteniskruisje mee naar huis te geven.

Nogmaals het aantal aanwezigen in de kerk mag het getal van 30 niet overschrijden. De kerkbezoekers en de vrijwilligers dienen een mondkapje te dragen.

Met betrekking tot het Marialof in deze oktobermaand in de Lambertusbasiliek te Hengelo en het doorgaan daarvan, zult u nog nader worden geïnformeerd, evenals over de wijze waarop het afscheid van pastoor Oortman gestalte zal worden gegeven, onder de huidige omstandigheden.

De bestuurscommissie en het pastorale team hopen dat we met de hier voor genoemde ruimte het geloofsleven in onze parochies zoveel mogelijk in stand kunnen houden.

Wij begrijpen dat dit voor iedereen moeilijk is, zeker ook voor de vrijwilligers, die opnieuw gevraagd wordt om een hele boel te regelen en te organiseren.

Wij zijn ons zeer bewust van de inzet die u geeft. Wij willen al die vrijwilligers ontzettend bedanken voor deze inzet en wij willen daarbij opmerken, dat van niemand het onmogelijke wordt gevraagd.

Als u vragen heeft, of op problemen stuit kunt u contact opnemen met het bestuur van uw parochie en/of het pastorale team.

Met vriendelijke groet, namens de besturen en het pastorale team

Marc Oortman, Pastoor.