Viering dit weekend afgelast, echter via YouTube kanaal te beluisteren

Beste mensen,

Vanochtend is in de bestuurscommissie, waarin de besturen van de drie parochies vertegenwoordigd zijn, overleg geweest over de vieringen en de besluiten die het kabinet begin van deze week heeft genomen.

Daarbij moet worden aangetekend dat wij nog steeds in afwachting zijn van een beslissing door de Nederlandse Bisschoppenconferentie, zij hebben aangegeven dat zij voor dit komende weekeinde met een besluit zullen komen.

De bestuurscommissie heeft samen met het pastorale team besloten dat aankomend weekend, het weekend van 10 – 11 oktober er géén vieringen zullen zijn in onze drie parochies, en dat er alleen een viering zal worden gestreamd via YouTube, vanuit de Blasiuskerk in Delden. Klik hier Heilige Blasiuskerk

Deze viering zal zonder publiek zijn. U kunt deze viering volgen via RK Twente Zuid op YouTube.

Het eerder genomen besluit over de doordeweekse vieringen blijft van kracht tot en met maandag 12 oktober aanstaande.

Met betrekking tot de vieringen van Allerzielen, kunnen wij ook pas duidelijkheid geven na komend weekend.

Gezien de korte tijd die ons nog rest naar het weekend verzoeken wij u dringend om de mensen die zich opgegeven hebben te informeren over het feit dat de viering niet doorgaat.

Daarnaast is het goed om aan de kerkdeur of op andere goed zichtbare plaats een A4-tje te hangen, waarop staat dat er géén vieringen zullen plaatsvinden tot en met 12 oktober 2020.

Met vriendelijke groet namens het pastorale team en de besturen

Marc Oortman, pastoor.