Vieren, verbinden, vooruitzien

Binnenkort vieren wij het 125-jaar jubileum van Sint Lambertusbasiliek en met trots kunnen wij het programma presenteren.

Dagelijks van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september
09:00 – 16:00 uur: Ontvangst scholen
Leerlingen van de Hengelose basisscholen bezoeken de basiliek en maken kennis met heden en verleden van de Lambertus, monument van Hengelo.

Zaterdag 12 september
12:00 – 17:00 uur: Open Dag
Koren uit heel Hengelo zingen in de basiliek. Het open podium valt samen met Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. Bezoekers kunnen de toren beklimmen en krijgen uitleg over de restauratie. Organist Louis ten Vregelaar verzorgt om 17:00 uur een kort slotconcert.

21:00 uur: Openluchtconcert
Het Twentse Jeugd Symfonieorkest onder leiding van Carl Wittrock geeft een concert op het bordes voor de kerk. Populair klassiek programma, met afsluitend een bewerking van het Lambertuslied (bij slecht weer binnen).

Zondag 13 september
10:30 uur: Hengelo-mis
Feestelijke eucharistieviering met alle geloofsgemeenschappen van Hengelo rond Sint Lambertus, patroonheilige van de stad.

12:00 uur: Lambertus-Moal
Koffie en broodjes voor alle Hengeloërs aan tafels op het stadserf voor de basiliek.

17:00 uur: Evensong
De koren Cantorij en Voices to Heaven zingen de vesperdienst zoals die dagelijks klinkt in de Engelse kathedralen. Oecumenische viering met voorgangers uit alle kerkgenootschappen.

Maandag 14 september
20:00 uur: Debatavond
Antoine Bodar, Anne van der Meiden en Leo Fijen praten onder leiding van burgemeester Sander Schelberg over de toekomst van het christelijke geloof in de wereld van vandaag. Lichtvoetig programma met liedjes van Trio 054 en medewerking van leerlingen van Lyceum De Grundel. Locatie : Bibliotheek Hengelo.

Dinsdag 15 september
20:00 uur: Jesus Christ Superstar
Theaterconcert met hoogtepunten uit de bekende musical , uitgevoerd door het eveneens jubilerende koor Studio ’65 uit Enschede onder leiding van Armanda ten Brink.

Woensdag 16 september
14:00 – 16:00 uur: Ouderenviering
Speciale jubileumviering voor de ouderen uit de geloofsgemeenschap in het parochiehuis.

Zaterdag 19 september
20:00 – 23:00 uur: CandleNight
Openstelling basiliek met kaarsen en muziek. Iedereen die wil, kan binnenlopen om zijn eigen kaarsje op te steken.

Zondag 20 september
11:00 – 16:00 uur: Lambertus-mis
Slotviering jubileum op de feestdag van Lambertus. Kardinaal Wim Eijk en alle nog levende oud-priesters van de Lambertus gaan voor. Na afloop koffie voor alle kerkgangers in het parochiehuis.

Programma Lambertus