Verkeerde melding in Samenloop voor vrijdag 3 juni

Zoals vermeldt in de Samenloop op pagina 8 zou er op vrijdag 3 juni een Heilige Hartfeest zijn om 18:30 uur met medewerking van Het Herenkoor.
Dit vindt niet plaats.

De ochtendmis van 09:00 uur komt niet te vervallen zoals vermeldt staat.

Die avond zal in het centrum van Hengelo de Nacht van Hengelo plaatsvinden waarbij het jaarlijkse wielercriterium het zogenaamde rondje rondom de kerk doet.