Verenigd in gebed voor de vrede

Verenigd in gebed voor de vrede: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede.

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

1 Januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 Februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 Maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 April Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is.Het wordt verplaatst naar de eerste dag na het octaaf van Pasen)

31 Mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 Juni Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 Juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 Augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 September Feest Maria Geboorte
7 Oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 November Hoogfeest Allerheiligen
8 December Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Via sms-service kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

Documenten
Brief Verenigd in gebed voor de vrede
Handleiding voor het bidden van de rozenkrans