Vele complimenten over vieringen via YouTube

In de Goede Week en met Pasen is gebleken dat steeds meer mensen het YouTube kanaal weten te vinden om de Eucharistieviering vanuit Delden te volgen.

Er komen zeer veel complimentjes en waarderende woorden binnen, hoe mooi het was en hoe goed het heeft gevoeld voor deze mensen.

Daarom zal er vanaf nu door de week elke dag om 18.30 uur via kerkomroep klik Heilige Blasiuskerk te Delden een viering te HOREN zijn, en
elke zondag om 09:30 uur via YouTube klik RK Twente Zuid om de Eucharistieviering te zien en te horen zijn.

Op YouTube zullen dan ook de teksten van de liederen te zien zijn, het banknummer NL 42 RABO 0110 9270 44  in beeld komen om de collecte op over te maken en het Gebed van de Geestelijke Communie in beeld komen.

Tevens zullen dan ook elke zondag de opgegeven misintenties worden voorgelezen.

Wat betreft de Misintenties het volgende:

Graag communiceren binnen de geloofsgemeenschap dat men weer misintenties kan aanvragen binnen de geloofsgemeenschap, deze misintenties uiterlijk woensdag, dus voor deze week uiterlijk woensdag 15 april,  voor de komende zondag doorgeven aan het secretariaat van het pastorale team à contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 – 349 22 12.

Voor de opgegeven misintenties kan dan ook vanaf nu gewoon weer het geldige stipendia gevraagd worden, dit kan dan worden overgemaakt worden door de parochianen aan de eigen geloofsgemeenschap.