Uitstelling en aanbidding in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid en CandleNight

Zaterdag 19 september om 19:30 uur is de eerste uitstelling en aanbidding in het kader van het jaar van de Barmhartigheid.

Pastoor Oortman en collega’s zullen de uitstelling en aanbidding voortgaan met medewerking van het koor Schola Cantorum.

Aansluitend is de traditionele CandleNight waarbij mensen een kaarsje kunnen optreden voor in de Basiliek. Het koor Voices to Heaven zal de muziek verzorgen.
Laten we vanavond samen met andere gelovigen en mensen uit Hengelo en wijde omgeving stilstaan bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Pastoor Oortman heeft zondag 13 december medegedeeld dat elke derde zaterdag van de maand een uitstelling en aanbidding in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid zal zijn.
Mochten koren of priesters zich aangetrokken voelen voor het organiseren van een uitstelling en aanbidding tijdens het Heilige Jaar van Barmhartigheid dan kunnen zij zich wenden bij het secretariaat Sint Lambertusbasiliek ( telefoon: 0742435514, e-mail: lambertushengelo@hetnet.nl) of via pastoor Oortman (telefoon: 0743492212, e-mail contact@pastoraalteam.nl).

Naar aanleiding van de mededeling is er al belangstelling.