Uitnodiging Bezinningsdag

Op 27 september is er weer een bezinningsdag in de St. Lambertusbasiliek met als thema: Engel van God, aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd!

De Geestelijke beweging van het Opus Angelus of het Werk van de Heilige Engelen werd in 2008 door de Kerk officieel goedgekeurd. Zij heeft de zending om de leer van de Kerk over de H. Engelen te verkondigen ’tot heiliging van het Godsvolk’.  Niet de Engel staat centraal, maar Christus. God zendt ons de H. Engelen als een groot genadeaanbod. Zij zijn noodzakelijk in de geestelijke strijd en verwarring van deze tijd, om te kunnen onderscheiden wat God wil. Zij verlichten ons om God beter te leren kennen en leiden ons naar een dieper geloofsleven.

Pater Ambrocius ORC heeft de leiding over deze middag. En voor meer info: Zr. Maria Mechthild, zr.mariamechthild@gmail.com of bij de parochie St. Lambertus

Programma:

09.30 uur Rozenkrans

10.00 uur Eerste lezing

10.45 uur koffie

11.15 uur Tweede lezing

12.00 uur H. Mis met preek

Daarna uitstelling en eucharistische aanbidding en biechtgelegenheid

13.30 uur Eucharistische Zegen