Samenkomst ouderen, zieken en alleenstaanden.

Er werd weer een gezellig samenzijn georganiseerd door onze geloofsgemeenschap St. Lambertus met als thema OP WEG NAAR PASEN.

Het was voor ons vrijwilligers een waar genoegen te zien dat de opkomst overweldigend was. Het was een volle bak. En er was weer een gevoel van herkenning en saamhorigheid bij de deelnemers.  Hier doen wij het als vrijwilligers voor. Want we zijn een geloofsgemeenschap met de klemtoon op samen. Dit samen was duidelijk herkenbaar toen pastoor Nowara de Heilige Mis opdroeg.

Na de viering van de Heilige Mis was er tijd voor een praatje en een drankje en een hapje. Je zag dat eenieder ervan genoot. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers en vrijwilligers en vooral aan pastoor Nowara met mijnheer Otting, die samen een grote stempel drukte op de perfecte sfeer.

Ik geloof dat dit voor herhaling vatbaar is.
Ouderen_01 Ouderen_02 Ouderen_03