H. Vormsel

Na de Doop en de Eerste Communie is het Vormsel de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk.

In Parochie De Goede Herder wordt ervoor gekozen om jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar (groep 8 van de basisschool) in de gelegenheid te stellen het Vormsel te ontvangen. Er is dan nog geen sprake van een volwassen keuze. Dit Sacrament is dan ook veeleer een beginpunt dan een eindpunt.

Door Gods Geest in het Sacrament van het Vormsel mag de jongere de kracht van Gods Geest ontvangen om uit te groeien tot een volwassen gelovige, levend vanuit en in de Geest van Jezus.
In deze belangrijke overgangsleeftijd is het tegelijk weer een mijlpaal in de gelovige opvoeding van deze jongere. Daarom geschiedt ook hier de voorbereiding in samenwerking met pastores, de parochiële werkgroep en de ouders.

Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door één van zijn plaatsvervangers (hulpbisschop / vicaris). Vanwege het grote aantal parochies is het minimum aantal 25 vormelingen.

Als u uw kind  wilt laten vormen, meldt u dan aan bij het secretariaat van het pastoraal team in Delden, secretariaat@pastoraalteam.nl  of telefonisch 074 – 3492212 van maandag tot en met woensdag van 08.30 – 15.30 uur en donderdag van 14.00 – 15.30 uur.

Begin september start de voorbereiding op het Heilig Vormsel met een aansprekend programma aan de hand van het project  “Vormselkracht”. Zo maken jullie kennis met bijzondere parochianen die vertellen over hun werk in de kerk en hun inspiratie. Ook gaan we op ontdekkingstocht in de Lambertusbasiliek in Hengelo.

Op de eerste bijeenkomst ontvangen jullie het projectboek, de planning en verdere informatie.

De eerste bijeenkomst is voor jullie, vormelingen, en je ouders op:  woensdag 12 september van 18.30-20.00 uur
in de Stefans-Hof, Grotestraat 207 in Borne

De viering van het Heilig Vormsel voor de parochies H.H. Jacobus en Johannes en De Goede Herder is op zondag 25 november om 11.00 uur in de Lambertusbasiliek.

Vergeet niet om zo snel mogelijk aan te melden, want dan weten wij op hoeveel vormelingen we kunnen rekenen voor onze organisatie.

Voor aanmelding kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl of bellen naar: 074 – 349 22 12.

Voor andere vragen over de voorbereiding op het Heilig Vormsel, kunnen jullie contact opnemen met pastor Annet Zoet, annettezoet@gmail.com