Projectkoor 4 mei 2020 zoekt zangers voor Requiem van John Rutter

Ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding neemt het koor Voices to Heaven, verbonden aan de Lambertusbasiliek in Hengelo, het initiatief om op 4 mei 2020 met een projectkoor het Requiem van John Rutter uit te voeren. Het koor zal worden begeleid door Projectorkest Twente en de muzikale leiding is in handen van dirigent Louis ten Vregelaar. Voor dit projectkoor worden zangers uit Hengelo en omgeving van harte uitgenodigd om auditie te doen.

Het is belangrijk dat zangers het Requiem zelf kunnen instuderen, met behulp van instrumentale partijen die via de website te vinden zijn. De vijf repetities en het uiteindelijke concert vinden plaats tussen 21 maart en 4 mei. Op 11 januari vinden korte audities plaats, om de kwaliteit en stemverhoudingen in het koor te waarborgen. Opgave is mogelijk tot 30 november 2019.

Voor dit project werkt Voices to Heaven samen met Stichting 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo, die de jaarlijkse de herdenking in de Lambertusbasiliek organiseert, na de kranslegging bij het stadhuis. Behalve Projectorkest Twente heeft ook sopraan Karin Hertsenberg haar medewerking toegezegd.

Overige informatie en verdere voorwaarden voor deelname zijn te vinden op de website van het 4 mei-koorproject: 4meiprojectkoorhengelo.nl