Pastoor Smits in Lambertus Academie over Lambertus en Ludgerus

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 23 februari  a.s.
Pastoor J.J.M. (Koos) Smits zal spreken over de beide vroegmiddeleeuwse geloofsverkondigers
Lambertus en Ludgerus en hun boodschap aan Christenen en Moslims anno 2016.

De avond begint om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur. Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.