Palmzondag

Zondag 9 april vieren wij Palmzondag.
Palmpasen staat weer in het teken palmprocessie in de basiliek en palmpasenoptochten in de wijken.

In de Sint Lambertusbasiliek zal om 09:30 uur een Latijnse Hoogmis met palmprocessie zijn.
Op het priesterkoor zijn palmtakjes aanwezig die aan het eind van de viering worden uitgedeeld.
Celebrant is parochievicaris Nowara met medewerking van het Schola Cantorum.

Tevens is er om 11:00 uur een gezinsviering met palmprocessie van de kinderen.
Kinderen mogen hun eigen palmpasenstok meenemen. (zie ook de informatie over de kindervieringen in de Goede Week).
Ook hier zijn op het priesterkoor palmtakjes aanwezig die aan het eind van de viering worden uitgedeeld.
Celebrant is parochievicaris Nowara met medewerking van de koorschool.
Er is crèche voor de kleinsten in de pastorie.