Open Monumentendag en Nationale Orgeldag op zaterdag 9 september

Zaterdag 9 september staat Nederland in het teken van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag.
Sinds 2002 wordt de Nationale Orgeldag gehouden. Dit wordt elk jaar gehouden op de tweede zaterdag in september.

Tekst Bureau Hengelo
Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

U kunt bekijken de ambachtelijke kunstwerken in de Basiliek zoals bijvoorbeeld:
– De glas-in-lood-ramen (1948).
– De communiebanken en de preekstoel van atelier Brom uit Utrecht (resp. 1950 en 1956).
– Het orgel (1949).
– Pietà beeld van Jungblut (1951).

Bij voldoende vrijwilligers is het mogelijk de toren te beklimmen om halverwege het gerestaureerde loopwerk van de klokken te bezichtigen.