Onderscheiding voor koster Wim Haanappel

Tijdens de eucharistieviering op zondag 6 november 2016 is de familie Haanappel, Wim en Marietje, in het zonnetje gezet door pastoor Oortman. De jarenlange verrichte vrijwilligerswerk van Wim en niet te vergeten van Marietje heeft de pastoor besloten dit niet zomaar voorbij te laten gaan. Voor blijk van waardering heeft Wim vanmorgen uit handen van pastoor Oortman een Willibrord-onderscheiding mogen ontvangen.