Nomen est omen

De naam is een lotsbepaling en een opdracht. Of om het in het Latijn te zeggen: Nomen est omen. Dat was de boodschap van kardinaal Eijk tijdens de afsluitende hoogmis  van het 125-jarig jubileum op Lambertus-zondag.

Zoals Lambertus, de patroonheilige van de basiliek, in de turbulente tijden van het Frankische rijk de vlam van het geloof brandende hield, zo doet ook de naar hem vernoemde kerk in de binnenstad van Hengelo dat, aldus de kardinaal in zijn preek. Samen met vier andere priesters, onder wie oud-pastoor Koos Smits en de Hengelose missionaris Hans Burgman,  ging hij voor in een plechtige mis met alle koren van de geloofsgemeenschap, het Borns Mannenkoor en koperblazers.

De viering werd besloten met het plechtig Te Deum, het traditionele danklied van de Kerk, en het Lambertus-lied in een bewerking voor koperblazers.  Ruim achthonderd gelovigen woonden deze plechtige afsluiting van het jubileum bij.