Mgr. Hoogenboom in Lambertus Academie

Op dinsdagavond  29 november is er een bijeenkomst van de Lambertus Academie.
Tijdens deze avond zal mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, spreken over

De Rooms-Katholieke Kerk en de Europese Unie. De plaats, taken en betekenis van Comece”.

COMECE staat voor de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap

(Latijn: Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis, afgekort COMECE).

Het is een commissie van katholieke bisschoppen, die contact onderhouden met de Europese Unie.
Mgr. Ted Hoogenboom is de vertegenwoordiger van de Nederlandse kerkprovincie in deze commissie van 28 leden, waarin alle landen van de Europese Unie met één bisschop vertegenwoordigd zijn.

De avond begint om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.
Toegang:  vrije gift