Meditatielezing over het Kruis

Mevrouw Jorina Vogelezang – De Ridder zal ons in haar lezing van maart voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen door kruisafbeeldingen te laten zien van verschillende kunstenaars.
Toen de Christenen voor het eerst het kruis als hun teken in de muren van de catacomben krasten, was het voor hen niet het teken voor het lijden van Christus. Voor hen was het ‘het teken van de Mensenzoon’ (Matt. 24, 30), dat zij verwachtten aan de hemel te zullen zien verschijnen bij de wederkomst van Christus. Pas in de vierde eeuw brachten ze dit teken in verband met het Kruis waaraan Christus gestorven is.

De lezing zal plaatsvinden op donderdag 3 maart om 20:00 uur na de Aanbidding in de Basiliek.
De parochiezaal is te bereiken via de Wemenstraat en de toegang is gratis.