Mededeling vanuit Pastoraal Team betreffend oproep van minister Grappenhaus

Beste mensen,

Zojuist hebben we via de media gehoord dat met onmiddellijke ingang het aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij kerkdiensten is beperkt tot 30.

Dit stelt het pastoraal team voor een dilemma, maar wij willen zeker gehoor geven aan de oproep van minister Grapperhaus en voorkomen dat het beeld ontstaat dat onze kerk niet zo meewerken aan de richtlijnen die gegeven worden door de burgerlijke overheid.

Daarnaast is er het punt dat doordeweekse vieringen in onze kerken door verschillende aantal mensen worden bezocht. In Goor zijn op woensdagmorgen zonder problemen 50 tot 60 mensen bij elkaar.

In andere kerken is dat duidelijk minder. Het pastoraal vindt het echter niet juist om de vieringen in Goor te annuleren en in de overige kerken niet.

Daarnaast zou er voor de doordeweekse vieringen ook een afzonderlijke administratie moeten worden opgestart voor opgave om te voorkomen dat er meer dan 30 mensen aanwezig zijn.

Mede gezien de kwetsbaarheid van de groep parochianen die deze vieringen bezoekt, heeft het pastoraal team besloten om met onmiddellijke ingang alle doordeweekse vieringen te annuleren.

Wel zal vanaf dinsdag 6 oktober, iedere doordeweekse avond om 18.30 uur een eucharistieviering zijn, die via de Kerkomroep vanuit Delden zal worden uitgezonden.

Met betrekking tot de weekendvieringen hebben wij a.s. woensdag overleg met de drie besturen van onze parochies, daarna zullen wij mededelingen doen over de vieringen die aankomend weekend en de komende weekenden staan gepland.

Wij betreuren dit besluit ten zeerste, maar gezien de omstandigheden kunnen wij ons bij het besluit van de overheid neerleggen.

Met vriendelijke groet namens het pastorale team,

Marc Oortman, pastoor.