Mededeling Hans Smits

Mededeling Hans Smits

 

Mededeling namens het bestuur van De Goede Herderparochie

De Goede Herderparochie en de heer J. (Hans) Smits hebben, in verband met het onderling verschil van inzicht waardoor een vruchtbare samenwerking niet meer tot de mogelijkheden behoorde, in goed onderling overleg besloten uit elkaar te gaan. Op 31 juli 2014 wordt de arbeidsovereenkomst met koster Hans Smits met wederzijds goedvinden beëindigd.

Wij bedanken de Heer Smits voor zijn grote inzet gedurende vele jaren voor de Sint Lambertus geloofsgemeenschap en de basiliek in het bijzonder. Wij wensen hem alle succes toe bij het vinden van een nieuwe uitdaging.