Maria Lichtmis op zaterdag 2 februari

Op zaterdag 2 februari om 12:00 uur is er een eucharistieviering ter ere van Maria Lichtmis.
De gebruikelijke viering en Aanbidding van het Allerheiligste komen hierdoor te vervallen. Er is wel biechtgelegeheid.
Tevens kunt u ook de kaarsen laten wijden door pastoor Oortman.