Levensbeschouwelijk Café over barmhartigheid

De Raad van Kerken Hengelo organiseert zo geheten levensbeschouwelijke café’s over maatschappelijke thema’s. De organiserende werkgroep mikt niet enkel op mensen uit de kerken, maar ook uit de politiek, het onderwijs, de zorgsector, het bedrijfsleven, etc., in de hoop dat uit alle geledingen en sectoren van de samenleving deelnemers komen om mee te praten over en zich te bezinnen op thema’s die ons allen aangaan.
Er is steeds een inleider die het thema kort en krachtig neerzet en kritische vragen formuleert die te denken geven. Daarop kunnen de aanwezigen na de pauze reageren tijdens een zaaldiscussie. Voor wie dat wil bestaat aansluitend nog de gelegenheid om bij een drankje informeel na te praten.
Het Levensbeschouwelijk Café biedt informatie èn de gelegenheid om mee te praten

Het eerstkomende Levensbeschouwelijk Café heeft als thema: Barmhartigheid, door kunstenaars verbeeld. Kunsthistorica Jeanne van der Stappen zal laten zien hoe kunstenaars in de Middeleeuwen het ‘werken aan barmhartigheid’ concreet verankerd zagen in de samenleving van hun dagen en hoe ze dit verbeeld hebben. In het zaalgesprek na de pauze vragen we hoe het staat met de christelijke barmhartigheid in onze hedendaagse samenleving. Waar en hoe krijgen onze werken van barmhartigheid gestalte hier en nu?

PlaatsMoeder Teresakerk, Meijersweg 10
Thema: Barmhartigheid, door kunstenaars verbeeld
Datum: donderdag 21 april ’s middags  van 16.00 – 17.30 uur
Inleider: Jeanne van der Stappen-Heyvaert
Zaalgesprek: o.l.v. André Zandbelt
Drankje: voor wie wil napraten bij een sapje vanaf 17.30 uur