Latijnse Hoogmis vindt nog maar één keer per maand plaats

Het pastorale team ziet geen mogelijkheden om de frequentie van twee Hoogmissen per maand te continueren. Recentelijk hebben twee emeriti-priesters te kennen gegeven  dat ze, vanwege hun leeftijd niet meer ingeroosterd kunnen worden voor de weekendvieringenin de geloofsgemeenschappen. Uiteraard betreuren we het zeer, da de integraal Latijnse Hoogmis een stap terug moet doen, maar we hebben begrip voor de situatie.
Vanaf juli 2016 zal er alleen op de tweede zondag van de maand om 09:30 uur een Latijnse Hoogmis zijn in onze basiliek.
Om toch gregoriaanse zang met een zekere regelmaat te laten klinken in onze basiliek, zal Schola Cantorum zo nu en dan ook zingen in de zondagviering van 11:00 uur.