Latijnse Hoogmis van zondag 8 april om 09:30 uur komt te vervallen

Doordat onverwachts een priester niet beschikbaar is, vervalt op zondag 8 april de Latijnse Hoogmis van 09:30 uur.
Het koor Schola Cantorum van St. Lambertus zal zingen in de eucharistieviering van 11:00 uur