Latijnse Hoogmis in de Sint Lambertusbasiliek

In de vorige Samenloop hebben wij gemeld dat er vanaf juli nog maar één keer in de maand een Latijnse Hoogmis wordt gevierd in de Sint Lambertusbasiliek.
Het verheugt ons dat we deze mededeling vooralsnog kunnen herroepen. Ook in de toekomst zuller er, met uitzondering van de vakantiemaanden, twee Latijnse Hoogmissen per maand worden gecelebreerd in de Sint Lambertusbasiliek. Het pastorale team heeft overleg gevoerd met de vicaris en de bisdomstaf en daar is uitgekomen dat men het ook in Utrecht waardevol vindt om deze bijzondere Eucharistievorm tweewekelijks te handhaven. Uiteraard blijft de tweewekelijkse frequentie afhankelijk van beschikbare priesters, maar er is van buiten het het pastorale team assistentie toegezegd, zodat de Latijnse viering niet en koste zal gaan van vieringen in de andere kerken van onze geloofsgemeenschappen. Houdt u voor de zekerheid wel de agenda op de website in de gaten in verband met onvoorziene wijzigingen.
We zijn blij met de inspanningen die het pastorale team, het bisdom en het vicariaat hebben verricht en we hopen en bidden dat de Latijnse viering ook in de toekomst velen in de regio Hengelo mag blijven insprireren.

Basiliekraad en pastoraatsgroep Sint Lambertus