Lambertusbasiliek in tijdschrift Op Tocht

In het tijdschrift Op Tocht uitgave oktober staat een artikel, “1641 kaarsen in de basiliek”.
Het gaat over het 125 jaar-jarig jubileum van de Lambertusbasiliek.
Alles passeert de revue weer. Vanaf zaterdag 12 september tot en met het Lambertusmis op zondag 20 september waarbij kardinaal Eijk tijdens zijn preek stilstond bij de betekenis van de heilige.
Het succes van de rondleidingen voor de leerlingen van de Hengelose bassischolen sluit het artikel af.

Op Tocht is een maandblad voor gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht en verschijnt tien maal per jaar.