Lambertus Academie

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 1 december a.s.

Pastoor Mr. M.J.A. (Marc) Oortman zal spreken over

het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en zo veel mogelijk aspecten die hiermee in verband staan.

De avond begint om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur. Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Voor meer informatie:
Jan Hinke
tel. 074 – 242 9686