Lambertus Academie over “Maria in de Kunst”

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 17 april. Hulpbisschop Mgr. H.W. Woorts zal door middel van een PowerPoint presentatie vertellen over ‘Maria in de kunst’.

De avond begint 17 april 2018 om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.