Lambertus Academie over De Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 26 november 2019.  Dr. E.B. Cornel,  Medisch specialist ZGT zal spreken over de Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem.

Dit is een Rooms Katholieke orde die zich o.a. inzet voor de Christenen in het Heilig Land. De Heilige Geest parochie heeft een 3-tal leden. De Orde ondersteunt christelijke projecten in het Heilig Land gericht op ondersteuning van pastoraal werk, gezondheidszorg, onderwijs en ouderenzorg. Ieder jaar wordt er tijdens de Advent periode extra aandacht besteed aan een thema. Dit jaar is het thema jeugd.


De avond begint 26 november om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.