Lambertus Academie over christenen in het Midden-Oosten

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 7 februari  a.s.

Het diaken echtpaar Paul en Cecilia van Blijswijk zal spreken over
‘De benarde situatie van de christelijke minderheden in het Midden-Oosten’.

Vertoond wordt de film ‘Our Last Stand‘. De Assyrisch-Amerikaanse Helma is onderwijzeres in New York. Ze reist naar Syrië en Irak met als doel meer bekendheid te geven aan de levenssituatie van christenen daar, die leven onder het juk van burgeroorlog en ISIS.

De aangrijpende reis van Helma voert langs vluchtelingenkampen, waar met moeite zorg geboden kan worden aan christenen, die uit Noord-Irak zijn gevlucht voor ISIS. Langs kleine milities die dorpen proberen te heroveren op ISIS. En langs Qamishli, de plaats van herkomst van Helma’s familie in Noord-Syrië. Tijdens haar reis hoort ze hartverscheurende verhalen over verdriet, wanhoop, moed, geloof en hoop.

De avond begint 7 februari om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.
Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.