Kinderviering op Aswoensdag 6 maart om 16.30 uur.

Het is een speciale viering voor kinderen, vooral voor de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, maar iedereen, dus ook volwassenen, is van harte welkom.

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd, en eindigt op stille zaterdag, de zaterdag voor Pasen.

Waarom een askruisje. Eigenlijk zeg je dat je fouten maakt en bij Jezus hoort en dat je het anders wilt doen. De kinderen krijgen daarom bij binnenkomst een briefje waarop ze kunnen zeggen waar ze spijt van hebben, waar ze sorry voor zeggen.

Tijdens de viering worden de palmtakken van vorig jaar verbrand. De pastoor wijdt de as en tekent een askruisje op je voorhoofd.

De ingevulde briefjes worden opgehaald en aan het einde van de viering gaan we in processie naar buiten en verbranden daar de briefjes.