Kerststalbouwers

Sneeuw is nog niet gevallen. De mussen zijn nog niet van het dak gevallen. Sommige bomen komen in de knoppen en trekvogels zijn het spoor bijster. Dit is kerst 2015.

Zoals elk jaar zijn de kerststalbouwers van de Sint Lambertusbasiliek er weer in geslaagd om op tijd de kerststal gereed te krijgen. Dit jaar lag de druk hoger omdat op zondag 13 december de Heilig Deur werd geopend door Mgr. Woorts.
Het bouwen van de kerststal in de Sint Lambertusbasiliek vergt een gedegen logistiek en samenwerking van de vier kerststalbouwers. De laatste paar jaren ligt het in handen van Alfred, Caroline, Jan- Willem en Peter.

Het begint met een stevige ondergrond waarna begonnen kan worden met de achtergrond, het dorp in het woestijn. De beek met de vijver en dan de kerststal. Tenslotte begint de afwerking zoals het plaatsen van beelden, verlichting en de planten.
Dit alles kost vele uurtjes in de avonduren naast het dagelijks werk.

Laten wij even stilstaan bij het bekijken van de kerststal en beseffen hoeveel tijd hier in gaat zitten. Wellicht stil in de harten van de toeschouwers en de kinderen een applaus voor de kerststalbouwers.