In Memoriam Zr. Bos

“Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk”.   Boek der Spreuken 15, 13

In dankbare herinnering aan Zuster Maria Augustina Bernardina Maria Bos

In de vroege morgen van 9 januari is Zr. Augustina rustig en vredig ingeslapen. Verschillende dagen heeft zij ons laten wachten, alvorens ze afscheid van ons kon nemen, ze zocht altijd gezelschap.

In een boek van engelen las ik deze dagen: de hemel bereik je niet zonder een aantal donkere wolken te doorkruisen. Dit is voor Zr. Augustina wel erg van toepassing geweest.

Zr. Augustina is geboortig uit een gezin van 6 kinderen, 2 broers en 4 zussen, zij was de jongste, een nakomeling en zeker het meest verwend geweest.                                                                             Haar oudste zus Zr. Bernardine was ook ingetreden in onze Congregatie, zij is overleden in april 2003.

Haar vader had een loodgietersbedrijf en was ook koperslager, en moeder stond in het winkeltje, waar sanitaire producten werden verkocht. Zuster Augustina moest thuis meehelpen en vooral zaken-kwitanties rondbrengen en eventueel geld ophalen bij mensen.                                                 Bij deken Weijenborg op de pastorie, naast hun winkel, was ze vaak te vinden, ze deed vaak boodschappen voor hem.

Na de lagere school ging ze naar de ULO bij onze zusters. Ze heeft ook nog op de administratie gewerkt van een kousenfabriek. Veel heeft ze gedaan voor de jeugdbeweging, ‘de gidsen’.

Op 10 augustus 1953 deed ze haar intrede bij de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed te Koningsbosch. Haar tijdelijke geloften heeft ze afgelegd op 12 februari 1956.

Al spoedig mocht ze de verpleegstersstudie gaan volgen in Maastricht.                                                 Toen de studie was afgerond, mocht ze naar Muyinga in Burundi (Afrika) vertrekken waar ze de zorg kreeg in het weeshuis. Met veel toewijding en liefde heeft ze de weeskinderen verzorgd. Ook later heeft ze nog vele melaatsen kunnen helpen. Zr. Augustina was vaak in Burundi en heeft dan ook verschillende familieleden dáár op bezoek gehad. Met veel trots liet ze dan de vele kleintjes zien.

Later zijn we overgegaan naar gehandicapten, wat in onze ogen beter was, juist omdat er overal meer gezondheidscentra kwamen en de vaders met hun kleine kindjes daar naar toe konden gaan, zo bleven de weesjes in de familie.

Menig keer heeft Zr. Augustina in haar geboorteplaats Hengelo in de verschillende kerken gepreekt om geld in te zamelen voor haar ‘weeshuis’ en ‘gehandicapten’.

In 1996 kwam definitief het besluit dat de zusters naar Nederland zouden komen. Zr. Augustina vroeg toen om naar Hengelo te gaan. Daar heeft ze zich op velerlei wijze nog zeer verdienstelijk gemaakt. Uiteindelijk werd ook Hengelo gesloten en kwam ze in Sittard wonen. Daar heeft ze ook nog talloze werkzaamheden verricht. Menig keer heeft ze ons laten schrikken, door haar ziek zijn. Iedere keer krabbelde ze er weer bovenop. Nu was het ogenblik aangebroken.                                 In alle rust en vrede is ze van ons heengegaan.

Wij danken Zr. Augustina voor alles wat ze voor ons heeft betekend, door haar blijheid, haar spontaniteit, ze wist mensen aan zich te trekken en te boeien.

Haar gebedsleven mocht niet wijken voor andere bezigheden, tijdig was ze overal aanwezig. Veel heeft ze gebeden met de woorden van de H. Augustinus: o.a.

Goed en kwaad valt elk mens ten deel. Alleen één verschil: in geloof, hoop en liefde maakt de mens onderscheid.

Psalm 130, vers 5-6: Ik kijk uit naar de Heer, met heel mijn hart kijk ik naar Hem uit; ik wacht in vertrouwen op Zijn woord.

En een heel mooi gebed bad ze vaak samen met Zr. Mathilde:

God is getrouw                                     Van M. Groenweg – de Reuver

Heer wat is Uw trouw mij groot                                                                                                                     ja, ze is er elke morgen.                                                                                                                                 Al bespaart U mij geen nood,                                                                                                                       en al zijn er vele zorgen                                                                                                                                   Ik voel mij in Uw hand geborgen.                                                                                                                 Ben ik zwak, bij U is kracht,                                                                                                                           wankel ik, U wilt mij schragen,                                                                                                                       Uw genade leidt mij zacht,                                                                                                                             ziend’ op U durf ik niet klagen.                                                                                                                       Uw liefde zal mij dragen.

We danken het personeel van Afd. Elisabeth voor hun liefdevolle zorg voor Zr. Augustina.

Wij danken haar voor haar toewijding en uitstraling, haar tevredenheid en gebedsleven. Dat Zr. Augustina nu voorgoed aan de tafel van de Heer mag aanzitten in de eeuwige vreugde.

Zusters van het Kostbaar Bloed