Herenkoor Sint Lambertus viert veertigjarig bestaan

Het Herenkoor – het voormalige rouw- en trouwkoor – heeft onlangs zijn veertigjarige bestaan gevierd. Begonnen werd met met een eucharistieviering, waarna er een gezellig samenzijn was voor de zangers en hun partners.
Dit koor is in oktober 1975 op initiatief van pastor Lesscher opgericht. Naast het zingen tijdens rouw- en trouwdiensten verzorgt het koor ook de zang tijdens doordeweekse kerkelijke feestdagen. Ook verleent het koor enkele keren per jaar zijn medewerking aan vieringen op zondag in het Borsthuis. In het verleden heeft het koor ook diverse kerstmiddagen in verzorgingshuizen opgeluisterd en deelgenomen aan kerstbijeenkomsten voor de Zonnebloem en de KBO. Onlangs werd nog een concert verzorgd in het Borsthuis in het kader van het 125-jarig bestaan van de Sint Lambertusbasiliek.
Het koort zingt gregoriaans en meerstemmige kerkmuziek. Ook staat een aantal profane liederen op het repertoire. Zo mogelijk wordt er vierstemmig gezongen.
Het koor telde in het beginfase bijna dertig leden. Momenteel zijn er nog zestien actieve zangers. De muzikale leiding is in handen van Louis ten Vregelaar en Paul Lebbink.
Het koor kan nog wel enige versterking gebruiken. Met name de baspartij heeft aanvulling nodig. Heren die graag zingen zijn welkom tijdens de repetitie. Er wordt wekelijks gerepeteerd op donderdag van 14:15 tot 16:00 uur in het parochiehuis van Sint Lambertus.