Heilig Vormsel Schooljaar 2017- 2018

Namens het pastoraal Team hebben wij een brief ontvangen betreffend het Heilig Vormsel schooljaar 2017-2018.

Middels deze brief, toegevoegd als bijlage, willen wij met u het veranderingsproces in de organisatie, voorbereiding en uitvoering van het Heilig Vormsel delen, dat we vanuit het pastoraal team vanaf april 2017 hebben ingezet en hebben gecommuniceerd via diverse media en bijeenkomsten.

In september starten de twee vormseltrajecten in de drie parochies.
De pastores Carla Roetgerink en Hélène van den Bemt zullen deze voorbereidingstrajecten
begeleiden vanuit het pastoraal team.

Voor meer informatie over het Heilig Vormsel lees dan de brief die te downloaden is via onderstaande link.

Brief Heilig Vormsel Schooljaar 2017-2018
Brief info HV DEF