Gezinsmis met als thema “Zacheus”


UITNODIGING GEZINSVIERING ST. LAMBERTUS Stempel Kinderactiviteiten
Gezinsmis

Zacheus

Zacheus

ZONDAG 30 oktober 2016 OM 11:00 UUR
Met medewerking van Voices to Heaven
onder leiding van Louis ten Vregelaar

CRÈCHE IN DE PASTORIE; ACHTERINGANG WEMENSTRAAT

Na afloop is er koffie, limonade en thee in de grote zaal van het parochiehuis