Gevonden voorwerpen

Regelmatig vinden wij voorwerpen naar afloop van de viering, zoals: brillen, sjaals, handschoenen, etc.
Mis u iets neem dan contact op met het secretariaat.

Het secretariaat is te bereiken op maandag-, woensdag- en vijdagmorgen van 09:30 – 12:00 uur.
Telefoonnummer: 074 – 2435514