Kinderen bidden voor kinderen

Kinderen bidden voor Kinderen

 

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen zet zich in om in samenwerking met parochies en bisdommen kinderen te laten ervaren wat bidden is en hen te motiveren om dit te (gaan) doen. Hen te leren dat je door te bidden andere mensen (kinderen) kunt helpen. In deze tijd wordt veel kinderen niet meer geleerd om te bidden.

 

Bidden tot Maria voor een kind dat ziek is of om andere redenen wel wat extra gebed kan gebruiken. Maria is de moeder van Jezus en de moeder van ons allemaal en zij staat heel dicht bij ons. Van oudsher hebben mensen de voorspraak van Maria ervaren. Het vertrouwvolle gebed van kinderen is extra krachtig. Het bidden van het Weesgegroet staat dan ook centraal.
Kent u een ziek kind voor wie u gebed wilt aanvragen, mail dan de voornaam en leeftijd van dit kind aan: bidvooreenkind@kinderenbiddenvoorkinderen.nl

 

De stichting ontwikkelt laagdrempelige kinderactiviteiten voor parochies, waarin gebed en eenvoudige diaconie samenkomen, bijv. kaarten maken voor zieke kinderen of, zoals in onze eigen parochie, voor kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Ook organiseert zij activiteiten voor thuis: Moederdag voor Maria, Bidvriendjes en een tekenwedstrijd Kinderen tekenen Maria voor Kinderen.

 

Op de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl kunt u hier meer over lezen. Ook zijn er veel materialen te downloaden, en is er een leuke Online Rozenkrans om samen met kinderen dit gebed te (leren) bidden.

In de Lambertusgeloofsgemeenschap wordt actief meegedaan met tal van deze activiteiten, uiteraard met een eigen invulling en gericht op de mogelijkheden die er zijn.

Zie hiervoor onze pagina Activiteiten.

 

Voor vragen kunt u mailen naar Mw. L. ten Vregelaar: ltenvregelaar@home.nl of naar info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl .