Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep behartigt (de naam zegt het al) de zaken die te maken hebben met het pastoraal. Als zodanig nemen zij taken waar voor de pastores, die niet meer al hun tijd aan de Lambertus kunnen besteden. Deze pastorale zaken zijn onder te verdelen in vier velden. Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw.

De pastoraatsgroep bestaat dan ook uit vier leden, die elk zo’n werkveld vertegenwoordigen. Zo coördineert Paul Bonenkamp alles wat met Liturgie te maken heeft, Niek Nijhuis beheert Catechese (alles betreffende geloofsonderricht), Harry Menkehorst stuurt Diaconie aan (de zorg voor de medemens in nood) en Merlin van Kimmenade houdt zich bezig met Gemeenschapsopbouw, wat reikt van parochiesecretaris tot gastvrouw van het parochiehuis.

1. Liturgie:
Dhr. P.H.G.M. Bonenkamp
Telefoon: 074-2913265
E-mail: p.bonenkamp@kpnmail.nl

2. Diaconie:
Dhr. H. Menkehorst
Telefoon:
E-mail: harrymenkehorst@hotmail.com

3. Gemeenschapsopbouw:
Mw. M. van Kimmenade
Telefoon: 074-3490372
E-mail: m.vankimmenade@skoe.nl

4. Catechese:
Dhr. N. Nijhuis
Telefoon: 06 – 53677045
E-mail: natnijhuis@hotmail.com