Locatieraad

De locatieraad, of basiliekraad, houdt zich bezig met de praktische zaken betreffende mensen (vrijwilligers) en gebouwen (vooral het kerkgebouw) en uiteraard met de financiën. Anneke van der Kamp is de secretaris, Herman van den Berg beheert de gebouwen en Anne ten Heggeler houdt zich bezig met vrijwilligerstaken.

Zo is het in theorie. U zult begrijpen dat er nogal eens overlap kan zijn, zelfs tussen Pastoraatsgroep en Basiliekraad. Daarom vergaderen beide lichamen niet alleen apart, maar ook gezamenlijk, en dat in toenemende mate. Zodat we haast weer in de richting gaan van het oude vertrouwde ‘kerkbestuur’.

1. Vicevoorzitter:

2. Secretaris:
Mw. A. van der Kamp
Telefoon:
E-mail: secretarisbasiliekraad@outlook.com

3. Penningmeester:
Dhr. A. Kamphuis
Telefoon: 06-12639465
E-mail: fawpkamphuis1961@kpnmail.nl

4. Adviseur vrijwilligers:
Mw A. ten Heggeler
Telefoon: 06 53589237
E-mail: anne@tenheggeler.com

5. Gebouwen:
Dhr. H.A.A. van den Berg
Telefoon: 074-2437086
E-mail: hermanvandenberg@technoplanning.nl