Diaconie

Diaconie

1. Stedelijke Caritas – Instelling
In 2005 zijn alle parochiële Caritas-instellingen van Hengelo gefuseerd tot één stedelijke Caritas. Zij is een organisatie binnen Parochie De Goede Herder, die zelfstandig en met zwijgplicht noodlijdenden bijstaat en in maatschappelijke en materiële problemen van mensen voorziet.

2. Felicitatiedienst
Bij het bereiken van een bijzonder jubileum of leeftijd (85 of 90 jaar en ouder) bezorgt de felicitatiedienst een attentie van de parochie. Deze bestaat uit een bloemetje en een zegenwens van de pastoor.

3. Bezoekgroep “Verliezen Verwerken”
Deze werkgroep bezoekt met name de naasten van iemand die is overleden. Zij probeert vooral gedurende het eerste jaar na het overlijden bij te dragen aan de verwerking van het ingrijpende verlies van een dierbare.