GEEN VIERINGEN IN DE LAMBERTUSBASILIEK.

Zeker tot en met zondag 31 mei, Pinksteren, zullen er geen vieringen zijn in de kerken, en dus ook niet in de Lambertusbasiliek. De Nederlandse bisschoppen hebben dat bepaald in verband met de besmettelijkheid van het coronavirus. De Mariakapel van de kerk blijft wél open, zodat mensen overdag een kaarsje kunnen opsteken bij Maria. Als u met meerdere mensen in de Mariakapel bent, denkt u er dan vooral aan dat de afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt. Dat is belangrijk voor uw en andermans gezondheid.

Ook het parochiehuis is gesloten. Voor het opgeven van misintenties of voor vragen kunt u bellen met 06 22188574. U krijgt dan iemand van ons parochiesecretariaat aan de telefoon.

Voor vragen naar pastorale bijstand verwijzen we u naar de site van De Goede Herderparochie.

Het is een zeer bijzondere en uitzonderlijke situatie dat wij als geloofsgemeenschap elkaar niet kunnen ontmoeten tijdens vieringen in de kerk. En dat is nog eens extra gevoelig omdat in de periode dat de kerk gesloten blijft, vrijwel alle hoogtepunten van het kerkelijk jaar vallen: de Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Iedereen zal nu op zijn of haar eigen wijze invulling moeten geven aan dit indringende deel van het kerkelijk jaar.

Maar het allerbelangrijkste op dit moment is toch de aandacht voor de mensen die ziek worden door het virus en de mensen die er aan sterven. Laten we bidden dat de Heer van het lijden alle getroffenen bijstaat met zijn zegen en zoveel mogelijk mensenlevens spaart van de dood. Dat vragen we ook aan onze kerkpatroon: Heilige Lambertus bid voor ons.

Basiliekraad en pastoraatsgroep St. Lambertus