De mens in de basiliek

DE MENS IN DE BASILIEK

 Huis van God en Mens

De basiliek is het “koninklijke” verblijf van “Koning” Christus, Huis van God en Tempel van de H. Geest. Maar zij is ook huis van de gemeenschap en huis van mensen. Zij voelen zich niet alleen thuis in de liturgie maar ook in het gebouw. Mensen met verschillende achtergrond komen zomaar binnen, kijken rond, worden stil en bidden.

Huis van kinderen

Kinderen reageren met open ogen en oren op de grote ruimte. Zij reageren op de akoestiek. Maar er is voor hen ook van alles te ontdekken, wat hun religieuze interesse kan wekken:

De bloementuin

4 grote bloemen                                                          – in de 4 hoekgewelven van de kerk

bloemenguirlandes                                                     – op de gewelven van het priesterkoor

distel + lelie + zonnebloem + viooltje                        – in het blinde raam van de H. Familiekapel

De dierentuin

leeuw              (= Marcus)                                            – op het gouden triomfkruis

stier (= Lucas)                                                              – op het gouden triomfkruis

adelaar (= Johannes)                                                   – op het gouden triomfkruis

walvis             (van Jona)                                             – linkerraam boven het hoofdaltaar

slang               (van Mozes)                                         – middelraam boven het hoofdaltaar

vis    (= ichthus = Chr)                                                 – op de zijwand van het altaar

lam   (= Christus)                                                        – onder in hoofdaltaar

draak   (Aartsengel Michaël)                                     -beeld aan achterste pilaar links

hond   (van Dominicus, hondstrouw)                        – in het Maria-zij-altaar

hert – slang – vogel – foenix – paaslam                      – communiebank Maria-altaar

vogel – leeuw – pelikaan – vis – eenhoorn – pauw:     – communiebank Familiealtaar

 

Kinderafbeeldingen

Antonius met kindje Jezus                                          – 2 beelden voor in de kerk

pasgeboren kerstkind                                                – 2 zijramen rechts, 2e en 3e van voren

kind Jezus aan God opgedragen                                – zijraam rechts, 4e van voren

Jezus als 12-jarige te Jeruzalem                                 – zijraam rechts, 5e van voren

Jezus ontvangt de kinderen                                        – zijraam links, 2e van achteren

 

De familie

De familie:                               -Jozef, Maria en Jezus ( H. Familiekapel voorin rechts)

De moeder:                             -Maria, moeder van Jezus, van de Kerk en van Gods kinderen. 

opa en oma:                            – Joachim en Anna, ouders van Maria (Maria-schrijn achter in de kerk)