De kunst in de basiliek

DE KUNST IN DE BASILIEK

Kerk  en  Kunst

Bijbel, Geloof en Kunst vormen in de RK. Kerk een schitterende mysterievolle eenheid. Wat in de Catechismus wordt geleerd en in de Bijbel wordt verteld, wordt in de kunst getoond. De grote restauratie van 2002 brengt deze samenhang helder en kunstzinnig aan het licht.

Religieuze kunst

De restauratie van de St. Lambertus heeft de kunst der neogotiek in volle glorie hersteld. Maar het is wel oude kunst. Daarom is het uitermate interessant, dat sinds de herinwijding van de basiliek in 2002 telkens ook kunstwerken van eigentijdse kunstenaars in de Lambertus worden opgesteld.

Liturgie  en  Kunst

Wat mysterievol wordt gevierd in de liturgie, wordt op artistieke wijze uitgedrukt in de kunst. Wat in de liturgie wordt gezegd in woord en gezang, wordt in de kunst gezegd in kleur en klank. Liturgie en Kunst vullen in de Rooms-Katholieke traditie elkaar aan binnen één Mysterie.

Liturgie vol kunst

Allereerst is de Katholieke liturgie zelf een kunstvolle traditie met al haar riten en gezangen. Maar ook tijdens de predikatie kan men geestelijke gedachten verbinden met stoffelijke voorstellingen in kerkgebouw en kerkinterieur.

Moge de Kunst in de basiliek de bezoeker nader brengen tot God, die is de Schoonheid zelve. Moge het Geloof en de Bijbel de bidder nader brengen tot God, die de Waarheid zelve is. Moge de Liturgie in de Lambertus de gelovige nader brengen tot God, die de Goedheid zelve is.

Dat elke mens een basiliek zij, waar God wone.

Dat in Gods wijde wereldbasiliek  alle volkeren samen komen.